Schultzit 1894-1908

Perintöjärjestelyjen yhteydessä Salmion omistus siirtyi Olssonien perheen nuorimmalle tyttärelle Berthalle ja hänen miehelleen Rautakosken ruukin omistajalle G V C Schutzille. Omistuksen siirtyessä Salmion hallinta- ja nautintaoikeus ajan tavan mukaan pysyi Olssonien vanhuksilla. Kun aikoinaan Rautakoski oli erotettu Salmion maista, niin nyt 20 vuotta myöhemmin vuonna 1894 Salmio liitettiin Rautakosken alueeseen. Tämä tapahtui samana vuonna, kun Venäjän viimeinen keisari Nikolai II kruunattiin.

Omistusjärjestelyjen aikaan Olssonien nuorin tytär Bertha oli 28 vuotias seitsemän lapsen äiti ja puolisonsa Victor 43 vuotias.

Gustaf Victor Casimir Schultz ei juurikaan viihtynyt maatilan hoidossa. Hän mieluiten metsästi ja vietti aikaansa perhepiirissä. Perhe asui Rautakosken ruukin päärakennusta ja eläkesopimuksen mukaisesti he hoitivat Olssonien vanhusten tarpeet.

schultzin_perhe_rautakosken_salissa.jpg

Ehkäpä tästä johtuen Carl Johan muistiinpanoissaan katuu Salmion myyntiä.

Salmiossa hoidettiin Shultzien aikana pehtoorin toimesta karjaa. Kesäaikana kartano työllisti myös runsaasti väkeä

Schultzien aika kesti 15 vuotta ja sen loppuessa vanhat Olssonit edelleen asuivat Salmiossa. Kun Victor myi Salmion ja Rautakosken vuonna 1909, hän edellytti myös elinikäistä asumis- ja ylläpitosopimusta Salmion vanhuksille.

24280248