Nokia Oy 1984-2002

Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ja Nokian omistaman Sako-Tikka Oyn välisissä neuvotteluissa 13.8.1984 sovittiin, että Sako ostaa Salmion ja 1 ha maata ja jos 1 ha ei riitä koko rakennuspiirin peittämiseen suurennetaan alaa. Sakon puolella ostoa puolsi hallituksen puheenjohtaja Matti Packalen. Lohkomisen suoritti Yhtyneitten palveluksessa ollut metsäteknikko Veikko Hakulinen  yhdessä Salmion pehtorilassa asuneen Erkki Huhtalan kanssa.

Tonttikartta.jpg

Päärakennusta ja siihen liittynyttä metsästysoikeutta hallinnoi alkuun Sako-Tikka Oy Riihimäeltä. Tällöin Salmion käyttö oli pääosin asetehtaan asiakkaiden vierailuja varten. Talonmies, esim. Liljat ja Vaanilat eivät enää itse asuneet Salmiossa.

Salmion hallinta ja käyttö siirtyi Sakolta Nokian Keskushallinnolle vuonna 1987. Salmion rakennusten kunnostusta tehtiin vähitellen. Ulkopinnat maalattiin ja sisätilat siistittiin. Suunnitelmissa oli myös rakentaa sisälle saunaosasto, mutta se jäi vain piirustusasteelle:

Salmiota käytettiin Nokian johdon vieraiden metsästysretkien tukikohtana muutaman kerran vuodessa. Samoin eri yksiköt pitivät suunnittelukokouksiaan Salmion tiloissa. Houkuttelevaa olisi ajatella, että Nokia konsernin liiketoimintojen linjaukset olisivat syntyneet näissä johtoryhmien kokouksissa.Toimitusjohtaja Kari Kairamon tiedetään viihtyneen erityisen hyvin Salmion saunassa, jonne pystyttiin majoittamaan lähes kymmenen osallistujaa. Hirvestyksen yhteydessä ajomiehet käyttivät takkahuonetta ja johto Salmion sisätiloja. Majoitustilakaavioista löytyy myös entisen toimitusjohtaja Jorma Ollilan nimi. Eipä tiennyt Salmion Nanna aikoinaan, kuka hänen huonettaan käyttäisi. Kuvassa sali Nokian aikaisessa irtaimistossa, nurkassa näkyy täytetty ilves.

Nokian_ajan_sali.JPG

24280248